Parkeren bij laadpaal

Volgens de Gemeentewet kunnen gemeenten een parkeerbelasting heffen. In deze wet wordt onder parkeren

Lees meer

Het laatste nieuws

Parkeren bij laadpaal

8 september 2022

Volgens de Gemeentewet kunnen gemeenten een parkeerbelasting heffen. In deze wet wordt onder parkeren

Lees meer

Aanslag forensenbelasting te vroeg opgelegd

25 augustus 2022

Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen die in een gemeente, waar zij niet hun

Lees meer

Aanslag forensenbelasting vernietigd

18 augustus 2022

Een van de belastingen die gemeenten mogen heffen is de forensenbelasting. Dat is een belasting, die

Lees meer

Naheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd

18 augustus 2022

Op grond van de Gemeentewet wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting berekend over een parkeerduur

Lees meer

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

12 mei 2022

De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is een

Lees meer

Geen naheffing parkeerbelasting na overschrijding maximale parkeertijd

17 maart 2022

De Gemeentewet bepaalt dat gemeenten parkeerbelasting kunnen heffen. Het college van burgemeester en

Lees meer

Heffing reclamebelasting voor klok aan gevel

11 februari 2021

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om een reclamebelasting in te stellen. Dat is een

Lees meer

Parkeerbelasting te laat betaald

12 september 2019

Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd

Lees meer

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

15 augustus 2019

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het

Lees meer

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

11 juli 2019

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten,

Lees meer

Forensenbelasting

20 februari 2019

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun

Lees meer

Geen vermindering nageheven parkeerbelasting

24 januari 2019

In de Gemeentewet is bepaald dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden berekend over een

Lees meer