Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na snijmaïs.

Lees meer

Het laatste nieuws

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

14 september 2023

Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na snijmaïs.

Lees meer

Kamervragen invloed Didam-arrest op pachtovereenkomsten

22 juni 2023

In het zogenaamde Didamarrest uit 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een overheidslichaam een

Lees meer

Maatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen

23 februari 2023

Vanaf 2023 telt de hoeveelheid fosfaat uit meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof (OS-rijke

Lees meer

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

23 februari 2023

In 2023 geldt een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving voor zowel de vennootschaps- als de

Lees meer

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

25 augustus 2022

Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor van

Lees meer

Stand van zaken nieuw GLB

7 juli 2022

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het aangepaste Nationaal

Lees meer

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

16 juni 2022

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische

Lees meer

Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

22 maart 2022

In november 2021 is het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) vastgesteld. Bij de vaststelling

Lees meer

Extra betaling jonge landbouwers terecht afgewezen

24 februari 2022

Een landbouwer exploiteerde tot 2020 zijn landbouwbedrijf als eenmanszaak. In de jaren 2015 tot 2019

Lees meer

Equivalente maatregel akkerbouw

24 februari 2022

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van de

Lees meer

Aanmelden stikstofdifferentiatie

3 februari 2022

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbieten,

Lees meer

Openstelling fosfaatbank in 2022

3 februari 2022

De minister van LNV streeft er naar om de fosfaatbank dit jaar open te stellen, zodat grondgebonden

Lees meer