Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor van

Lees meer

Het laatste nieuws

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

25 augustus 2022

Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor van

Lees meer

Stand van zaken nieuw GLB

7 juli 2022

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het aangepaste Nationaal

Lees meer

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

16 juni 2022

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische

Lees meer

Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

22 maart 2022

In november 2021 is het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) vastgesteld. Bij de vaststelling

Lees meer

Extra betaling jonge landbouwers terecht afgewezen

24 februari 2022

Een landbouwer exploiteerde tot 2020 zijn landbouwbedrijf als eenmanszaak. In de jaren 2015 tot 2019

Lees meer

Equivalente maatregel akkerbouw

24 februari 2022

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van de

Lees meer

Aanmelden stikstofdifferentiatie

3 februari 2022

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbieten,

Lees meer

Openstelling fosfaatbank in 2022

3 februari 2022

De minister van LNV streeft er naar om de fosfaatbank dit jaar open te stellen, zodat grondgebonden

Lees meer

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

9 december 2021

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen,

Lees meer

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

9 december 2021

Na een NVWA-controle legde RVO.nl mestboetes met een totaalbedrag van bijna € 44.000 op aan een

Lees meer

Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven geldt ook in derde kwartaal

4 november 2021

De regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) is ook voor het derde kwartaal van

Lees meer

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

16 januari 2020

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie

Lees meer