Contact

Lees meer

  Het laatste nieuws

  Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

  18 april 2024

  Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit tegen

  Lees meer

  Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

  18 april 2024

  Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretaris van Financiën een

  Lees meer

  Loon of schenking?

  18 april 2024

  Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en

  Lees meer

  Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

  18 april 2024

  Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het vastgestelde verlies bij beschikking

  Lees meer