Contact

Lees meer

  Het laatste nieuws

  Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

  11 augustus 2022

  De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de

  Lees meer

  Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

  11 augustus 2022

  De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde

  Lees meer

  Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

  4 augustus 2022

  De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes

  Lees meer

  Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

  4 augustus 2022

  De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek

  Lees meer