Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

22 februari 2024

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling voor kleinverbruikers van

Lees meer

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

22 februari 2024

De bestuurders van enkele bv’s zijn door de Belastingdienst persoonlijk aansprakelijk gesteld wegens het

Lees meer

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

22 februari 2024

De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor

Lees meer

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

22 februari 2024

Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online platforms de persoonsgegevens van verkopers

Lees meer

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

22 februari 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die door de vaste commissie voor Sociale Zaken

Lees meer

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

22 februari 2024

De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt een voorlopige aanslag

Lees meer

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

22 februari 2024

Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking getreden. Het CBAM is een

Lees meer

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

22 februari 2024

Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opknipte de percelen in

Lees meer

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling

15 februari 2024

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is dat de werknemer uit een ander land is

Lees meer

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

15 februari 2024

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad het zogenaamde

Lees meer

Kamervragen voordelen familiehypotheek

15 februari 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in de media van De

Lees meer

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

15 februari 2024

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad in het zogenaamde

Lees meer