Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

11 augustus 2022

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde

Lees meer

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

11 augustus 2022

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de

Lees meer

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

4 augustus 2022

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes

Lees meer

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

4 augustus 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd.

Lees meer

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

4 augustus 2022

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

4 augustus 2022

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek

Lees meer

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

28 juli 2022

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering tot en met

Lees meer

Openstelling saneringsregeling visserij

28 juli 2022

De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij gepubliceerd. De regeling wordt per 1

Lees meer

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

28 juli 2022

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing in box 3 hebben enkele

Lees meer

Rekenmodel rechtsherstel box 3

28 juli 2022

De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel

Lees meer

Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting

21 juli 2022

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem in het tijdvak van aangifte in

Lees meer

Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast

21 juli 2022

Zowel in box 3 van de inkomstenbelasting als in de erf- en schenkbelasting wordt de waarde van verhuurde

Lees meer