Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Goedkeurend besluit 30%-regeling

19 november 2020

Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring

Lees meer

Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld

19 november 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet

Lees meer

Zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige”

19 november 2020

Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de inhoudingsplicht

Lees meer

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

19 november 2020

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen,

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

19 november 2020

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke

Lees meer

Bijtelling privégebruik auto

12 november 2020

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer

Lees meer

Wet homologatie onderhands akkoord

12 november 2020

De Wet homologatie onderhands akkoord treedt op 1 januari 2021 in werking. De wet maakt mogelijk dat een

Lees meer

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

12 november 2020

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste

Lees meer

Voorkom belastingrente

12 november 2020

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting op of

Lees meer

Afdracht privégebruik

12 november 2020

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2020 moet u btw afdragen over het privégebruik van

Lees meer

Het salaris van de dga

12 november 2020

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van de

Lees meer

Bijtelling privégebruik fiets

12 november 2020

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het

Lees meer