Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

22 april 2021

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van FinanciËn aangekondigd dat er een regeling komt

Lees meer

Eigen woning in het buitenland

22 april 2021

Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse

Lees meer

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

22 april 2021

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en

Lees meer

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

22 april 2021

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beËindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op

Lees meer

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

15 april 2021

De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de

Lees meer

Wijziging uitruil overwerkbeloning

15 april 2021

Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het

Lees meer

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

15 april 2021

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte

Lees meer

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

15 april 2021

De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de

Lees meer

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

15 april 2021

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan

Lees meer

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

8 april 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van

Lees meer

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

8 april 2021

In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beËindiging

Lees meer

Dilemma’s in de NOW

8 april 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over

Lees meer