Voorjaarsnota 2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd

Lees meer

Het laatste nieuws

Voorjaarsnota 2022

25 mei 2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd

Lees meer

Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

17 maart 2022

Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd in verband met de gestegen

Lees meer

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

14 oktober 2021

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. Door de

Lees meer

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

25 maart 2021

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op

Lees meer

Tijdelijke Coronawet aangenomen

29 oktober 2020

De Eerste Kamer heeft de tijdelijke Coronawet aangenomen. Deze wet vervangt de bestaande

Lees meer

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

20 mei 2020

De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en

Lees meer

Rechtspraak gesloten tot 6 april

19 maart 2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn met ingang van dinsdag 17 maart de rechtbanken,

Lees meer

Noodpakket maatregelen coronacrisis

18 maart 2020

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een

Lees meer

Maatregelen in verband met coronavirus

16 maart 2020

In verband met het coronavirus heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen voor ondernemers. Het gaat

Lees meer

Onderzoek forfaits in belastingrecht

27 februari 2020

Medio 2019 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport over forfaits in het belastingstelsel aan de Tweede

Lees meer

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

6 februari 2020

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale

Lees meer

Geen verbod op negatieve spaarrente

12 december 2019

De minister van Financiën heeft in een brief naar de Tweede Kamer geschreven dat er geen wettelijk

Lees meer