Internetconsultatie fiscale regelingen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een internetconsultatie geopend over fiscale regelingen. Het

Lees meer

Het laatste nieuws

Internetconsultatie fiscale regelingen

2 maart 2023

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een internetconsultatie geopend over fiscale regelingen. Het

Lees meer

UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

26 januari 2023

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de EU gegevens van de

Lees meer

Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens

26 januari 2023

De minister van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de registratie van hypotheekgegevens door het

Lees meer

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

1 december 2022

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer van

Lees meer

UBO-register voor trusts

3 november 2022

Met ingang van 1 november 2022 moeten beheerders van trusts, fondsen voor gemene rekening en dergelijke

Lees meer

Details prijsplafond energie kleinverbruikers

6 oktober 2022

Het kabinet heeft de details van het prijsplafond op energie voor huishoudens en kleinverbruikers bekend

Lees meer

Evaluatie Wet Normering Topinkomens aanleiding voor aanpassing van de wet

15 september 2022

Sinds 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. Deze wet heeft als doel het tegengaan van

Lees meer

Wettelijke basis voor eHerkenning?

1 september 2022

De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad A-G heeft naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank

Lees meer

Voorjaarsnota 2022

25 mei 2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd

Lees meer

Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

17 maart 2022

Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd in verband met de gestegen

Lees meer

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

14 oktober 2021

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. Door de

Lees meer

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

25 maart 2021

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op

Lees meer