Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het

Lees meer

Het laatste nieuws

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

9 maart 2023

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het

Lees meer

Eenzijdig wijzigingsbeding

26 januari 2023

Een werkgever kan met een beroep op een schriftelijk wijzigingsbeding een in de arbeidsovereenkomst

Lees meer

Recht op betaald verlof tijdens ziekte

3 november 2022

In een Europese richtlijn is bepaald dat werknemers binnen de EU recht hebben op vakantie met behoud van

Lees meer

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

27 oktober 2022

Het EVRM beschermt het recht op vrijheid van meningsuiting. De vraag in een procedure over een verzoek

Lees meer

Verzoek vernietiging opzegging te laat

25 augustus 2022

De kantonrechter heeft de bevoegdheid om op verzoek de opzegging van een arbeidsovereenkomst te

Lees meer

Verjaring loonvordering

18 augustus 2022

Omdat een werknemer gedwongen werd opgenomen in een kliniek voor verslavingszorg, staakte de werkgever de

Lees meer

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

4 augustus 2022

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

4 augustus 2022

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek

Lees meer

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

23 juni 2022

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Lees meer

Extra verhoging minimumloon per 2023

23 juni 2022

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in totaal 7,5% stijgt, los

Lees meer

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

9 juni 2022

Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de wettelijke plicht om de re-integratie van de

Lees meer

Terugbetaling teveel opgenomen verlof

2 juni 2022

Na de beËindiging van het dienstverband van een werknemer stuurde de werkgever hem een eindafrekening.

Lees meer