Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie geldt niet voor kleinere werkgevers

Bij de Eerste Kamer is het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in behandeling.

Lees meer

Het laatste nieuws

Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie geldt niet voor kleinere werkgevers

21 maart 2024

Bij de Eerste Kamer is het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in behandeling.

Lees meer

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding in consultatie

7 maart 2024

Het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding is op 4 maart 2024 gepubliceerd voor

Lees meer

Geen grondslag voor demotie werknemer

7 maart 2024

Een procedure voor de kantonrechter had betrekking op de vraag of de werkgever terecht aan een werknemer

Lees meer

Tegen afspraak in privé rijden met auto van de zaak reden voor ontbinding

29 februari 2024

De rechtbank heeft op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden wegens

Lees meer

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

22 februari 2024

De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor

Lees meer

Arbeidsovereenkomst ex-echtgenote niet ontbonden

18 januari 2024

Een werkgever heeft bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een

Lees meer

Extra verhoging minimumloon per 1 juli 2024

18 januari 2024

Elk half jaar wordt het minimumloon aangepast aan de stijging van de cao-lonen. Bovenop deze

Lees meer

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

7 december 2023

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken

Lees meer

Ontslag op staande voet vanwege diefstal

26 oktober 2023

Bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op

Lees meer

Loonvordering uitzendkracht jegens opdrachtgever afgewezen

26 oktober 2023

Een werknemer heeft in de jaren 2014 en 2015 via een uitzendbureau bij een opdrachtgever gewerkt. In 2018

Lees meer

Minimumuurloon per 1 januari 2024

12 oktober 2023

Per 1 januari 2024 wordt het wettelijke minimumloon vervangen door een minimumuurloon. Na de

Lees meer

Proeftijd in opvolgende arbeidsovereenkomst

5 oktober 2023

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden en korter dan

Lees meer