Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Lees meer

Het laatste nieuws

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

23 juni 2022

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Lees meer

Extra verhoging minimumloon per 2023

23 juni 2022

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in totaal 7,5% stijgt, los

Lees meer

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

9 juni 2022

Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de wettelijke plicht om de re-integratie van de

Lees meer

Terugbetaling teveel opgenomen verlof

2 juni 2022

Na de beËindiging van het dienstverband van een werknemer stuurde de werkgever hem een eindafrekening.

Lees meer

Onterechte loonsanctie

25 mei 2022

De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon door te betalen

Lees meer

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

19 mei 2022

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele telefoons

Lees meer

Stage- of arbeidsovereenkomst?

19 mei 2022

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk

Lees meer

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

12 mei 2022

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van

Lees meer

Denk aan de verplichte RI&E

28 april 2022

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers

Lees meer

Sabotage auto van klant garagebedrijf is reden voor ontslag op staande voet

7 april 2022

Een werknemer kan zonder inachtneming van de geldende opzegtermijn worden ontslagen als er een dringende

Lees meer

Geen verjaring van loonvordering buitenlandse chauffeur

7 april 2022

Op grond van het EU-recht is het verboden om verschil te maken in de behandeling van werknemers uit

Lees meer

Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverplichting

24 maart 2022

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor meer dan zes maanden geldt voor de werkgever bij het

Lees meer