Toestemming ontslag te vroeg gevraagd voor compensatie transitievergoeding

Bij de beëindiging van de onderneming van een natuurlijke persoon vanwege diens pensionering wordt

Lees meer

Het laatste nieuws

Toestemming ontslag te vroeg gevraagd voor compensatie transitievergoeding

31 augustus 2023

Bij de beëindiging van de onderneming van een natuurlijke persoon vanwege diens pensionering wordt

Lees meer

Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers

17 augustus 2023

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingegaan. Deze wet is bedoeld om het

Lees meer

Verrekening opleidingskosten toegestaan bij niet verplichte scholing

10 augustus 2023

Een werkgever en een werknemer zijn een studiekostenregeling overeengekomen. Volgens deze regeling diende

Lees meer

Uitstel inwerkingtredingsdatum bedrag ineens

27 juli 2023

Onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel is de mogelijkheid om een deel van het pensioenkapitaal ineens

Lees meer

Werknemer gehouden aan concurrentiebeding

27 juli 2023

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om bij een andere werkgever in dienst

Lees meer

Vereenvoudiging verlofstelsel

20 juli 2023

De minister van SZW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over vereenvoudiging van het bestaande

Lees meer

Minimumuurloon per 1 januari 2024

13 juli 2023

Met ingang van 1 januari 2024 geldt in Nederland een wettelijk minimumuurloon. De bestaande

Lees meer

Verplichte visie re-integratietraject

29 juni 2023

Werkgevers en werknemers dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van zieke

Lees meer

Werknemer ontslagen wegens ernstig verwijtbaar handelen

29 juni 2023

De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsovereenkomst van een concerncontroller van een

Lees meer

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen

15 juni 2023

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. Tijdens de behandeling van het

Lees meer

Ontslagname werknemer niet te snel aannemen

15 juni 2023

Een werkgever mag er niet snel vanuit gaan dat een werknemer ontslag neemt. Uit vaste rechtspraak volgt

Lees meer

Modernisering concurrentiebeding aangekondigd

8 juni 2023

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij het concurrentiebeding wil

Lees meer