Verlaging energie-investeringsaftrek

In dit Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari 2024 het aftrekpercentage van de

Lees meer

Het laatste nieuws

Verlaging energie-investeringsaftrek

21 september 2023

In dit Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari 2024 het aftrekpercentage van de

Lees meer

Verruiming herinvesteringsreserve

21 september 2023

Belastingheffing over de boekwinst, die wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, kan

Lees meer

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

21 september 2023

De IACK is een heffingskorting voor alleenstaanden of minstverdienende partners die arbeid en zorg voor

Lees meer

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten

21 september 2023

Voorgesteld wordt om het privégebruik van een door de werkgever vergoede of verstrekte OV-kaart of

Lees meer

Algemeen btw-tarief op agrarische goederen en diensten

21 september 2023

Voor de leveringen van bepaalde agrarische goederen geldt het verlaagde tarief van de omzetbelasting. De

Lees meer

Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

21 september 2023

Dit wetsvoorstel bevat drie maatregelen voor de glastuinbouwsector. Het betreft:

het afschaffen van de

Lees meer

Bedrijfsopvolgingsregelingen

21 september 2023

Doel van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen is te voorkomen dat belastingheffing bij reële

Lees meer

Fiscale beleggingsinstelling

21 september 2023

Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is subjectief belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De

Lees meer

Aanpassingen kindgebonden budget

21 september 2023

Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor:

Het maximumbedrag voor het

Lees meer

Belastingplan 2024

21 september 2023

Hoewel het kabinet demissionair is en het Belastingplan dus beleidsarm, is het totale pakket aan

Lees meer

Tarieven en heffingskortingen

21 september 2023

Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting wijzigt marginaal van 36,93 naar

Lees meer

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 2024

21 september 2023

Voor ondernemers is er geen goed nieuws. De zelfstandigenaftrek daalt van € 5.030 in 2023 naar

Lees meer