Wijziging civiel bewijsrecht

Het bewijsrecht omvat de regels voor het moment en de manier waarop partijen in een civiele procedure

Lees meer

Het laatste nieuws

Wijziging civiel bewijsrecht

28 maart 2024

Het bewijsrecht omvat de regels voor het moment en de manier waarop partijen in een civiele procedure

Lees meer

Wetsvoorstel verkorten betaaltermijnen aangenomen

24 maart 2022

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf

Lees meer

Verlaging maximale kredietvergoeding blijvend

24 maart 2022

In de wet is vastgelegd wat de maximale kredietvergoeding voor consumptief krediet is. Deze

Lees meer

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding

2 december 2021

De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd

Lees meer

Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af

2 december 2021

De stichting Privacy First heeft de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd vanwege de invoering van

Lees meer

Afschermen adresgegevens in Handelsregister

16 september 2021

De staatssecretaris van EZK heeft Kamervragen over het niet uitvoeren van een door de Tweede Kamer

Lees meer

Verlenging maximumvergoeding consumptief krediet

5 augustus 2021

In verband met de coronacrisis is de maximale kredietvergoeding voor consumptief krediet met ingang van

Lees meer

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

1 april 2021

Kleine en middelgrote ondernemers, die aan het grootbedrijf leveren, worden steeds later betaald. De

Lees meer

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

25 februari 2021

In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding

Lees meer

Wet homologatie onderhands akkoord

12 november 2020

De Wet homologatie onderhands akkoord treedt op 1 januari 2021 in werking. De wet maakt mogelijk dat een

Lees meer

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

9 juli 2020

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO)

Lees meer

Verkorting maximale betaaltermijn

18 juni 2020

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten

Lees meer