Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt een voorlopige aanslag

Lees meer

Het laatste nieuws

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

22 februari 2024

De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt een voorlopige aanslag

Lees meer

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3

8 februari 2024

De Belastingdienst kan door het opleggen van een navorderingsaanslag corrigeren dat aanvankelijk te

Lees meer

Na de zitting ingediend wrakingsverzoek

25 januari 2024

Een partij in een bestuursrechtelijke procedure kan een verzoek om wraking van een of meerdere rechters

Lees meer

Constatering, dat de redelijke termijn is overschreden, volstaat bij gering financieel belang

5 oktober 2023

Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een procedure in belastingzaken is overschreden, kan

Lees meer

Geen vergoeding verletkosten als zitting niet persoonlijk is bijgewoond

14 september 2023

In het Besluit proceskosten bestuursrecht is geregeld dat een belanghebbende aanspraak kan maken op

Lees meer

Gemeente dient op verzoek afschrift van gegevens te verstrekken in WOZ-procedure

24 augustus 2023

Op grond van de Wet WOZ dient de gemeentelijke heffingsambtenaar op verzoek een afschrift te verstrekken

Lees meer

Digitaal procederen over lokale belastingen

6 juli 2023

Met ingang van 26 juni 2023 is het bij alle gerechtshoven mogelijk om digitaal te procederen in zaken

Lees meer

Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastingdienst

1 juni 2023

De staatssecretaris van FinanciËn heeft toegelicht waarom hij geen beroep in cassatie instelt tegen

Lees meer

Vergrijpboete voor niet vermelden inkomen in box 3

13 april 2023

De Belastingdienst heeft een navorderingsaanslag inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen

Lees meer

Standpunten kennisgroepen Belastingdienst openbaar

6 april 2023

De Belastingdienst heeft 26 kennisgroepen, die op hun eigen beleidsterrein rechtsvragen en andere

Lees meer

Uitnodiging zitting niet correct verzonden

23 februari 2023

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Haag vernietigd. Voor het hof was in geschil of de zaak

Lees meer

Belastingrente Vpb en bronbelasting

2 februari 2023

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het vaststellen van een belastingaanslag met een

Lees meer