Kamervragen aanmaning aflossing belastingschulden

Voor het aflossen van tijdens de coronacrisis ontstane belastingschulden is een specifieke

Lees meer

Het laatste nieuws

Kamervragen aanmaning aflossing belastingschulden

13 april 2023

Voor het aflossen van tijdens de coronacrisis ontstane belastingschulden is een specifieke

Lees meer

Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld

6 oktober 2022

De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen over de

Lees meer

Verlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk

15 september 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een versoepeling van de

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

16 juni 2022

De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor

Lees meer

Aanpassing termijn betalingsregeling

12 mei 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de

Lees meer

Wijziging Leidraad Invordering

8 juli 2021

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in de

Lees meer

Kamervragen lage korting betaling ineens

18 februari 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de omvang van de betalingskorting voor

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder

20 februari 2020

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de

Lees meer

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

17 oktober 2019

Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger

Lees meer