Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de onbelaste reiskostenvergoeding in de

Lees meer

Het laatste nieuws

Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

23 mei 2024

Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de onbelaste reiskostenvergoeding in de

Lees meer

Geen ingekomen werknemer

2 mei 2024

De 30%-regeling is op verzoek van toepassing op een ingekomen werknemer met een specifieke deskundigheid,

Lees meer

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

18 april 2024

Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretaris van Financiën een

Lees meer

Loon of schenking?

18 april 2024

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en

Lees meer

Hoe een foutje in een managementovereenkomst de inspecteur bijna in de kaart speelde

21 maart 2024

De inspecteur heeft aan een bv naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd vanwege vermeende

Lees meer

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling

15 februari 2024

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is dat de werknemer uit een ander land is

Lees meer

Mastertitel op wo-niveau behaald aan hbo-instelling

25 januari 2024

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers is dat de werknemer

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2024

4 januari 2024

Gebruikelijk loon

Op werknemers met een aanmerkelijk belang (meestal de dga en diens partner) in de

Lees meer

Wel indexatie, maar geen verdere verhoging vrijwilligersvergoeding

12 oktober 2023

De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het Belastingplan 2023 in de Eerste Kamer

Lees meer

Conclusie AG aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

10 augustus 2023

Binnen de werkkostenregeling kan de werkgever vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als

Lees meer

Bijbaan verhindert toepassing 30%-regeling niet

22 juni 2023

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een specifieke deskundigheid kan op verzoek de

Lees meer

Besluit terugbetaling looninkomsten gewijzigd

15 juni 2023

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit terugbetaling looninkomsten gewijzigd. Dit besluit

Lees meer