Conclusie AG aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

Binnen de werkkostenregeling kan de werkgever vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als

Lees meer

Het laatste nieuws

Conclusie AG aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

10 augustus 2023

Binnen de werkkostenregeling kan de werkgever vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als

Lees meer

Bijbaan verhindert toepassing 30%-regeling niet

22 juni 2023

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een specifieke deskundigheid kan op verzoek de

Lees meer

Besluit terugbetaling looninkomsten gewijzigd

15 juni 2023

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit terugbetaling looninkomsten gewijzigd. Dit besluit

Lees meer

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

25 mei 2023

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers is onder voorwaarden de 30%-regeling van toepassing. Deze

Lees meer

Toepassing loonkostenvoordeel na overgang onderneming

20 april 2023

De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een conclusie gewijd aan de gevolgen voor de toepassing

Lees meer

Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

23 februari 2023

Uit het buitenland aangeworven werknemers komen op verzoek en onder voorwaarden in aanmerking voor

Lees meer

Tegemoetkoming administratieve lasten fiets van de zaak en reiskostenvergoeding

9 februari 2023

Een werkgever kan aan zijn werknemers een fiets ter beschikking stellen. Als de fiets ook privé

Lees meer

Opgave van aan derden uitbetaalde bedragen

19 januari 2023

De wijze van aanleveren van gegevens over aan derden uitbetaalde bedragen aan de Belastingdienst is

Lees meer

Tarieven en heffingskortingen 2023

5 januari 2023

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2023 als

Lees meer

Gebruikelijk loon in 2023

12 december 2022

De Belastingdienst heeft de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd. In een bijlage bij de

Lees meer

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

24 november 2022

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte

Lees meer

Onbelaste thuiswerkvergoeding na indexatie in 2023 naar € 2,13

1 september 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de onbelaste thuiswerkvergoeding beantwoord. In

Lees meer