Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022

De minister van SZW heeft de bandbreedtes van het uurloon voor de toepassing van het

Lees meer

Het laatste nieuws

Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022

16 juni 2022

De minister van SZW heeft de bandbreedtes van het uurloon voor de toepassing van het

Lees meer

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid vormt geen loon

7 april 2022

In een arrest uit 1983 heeft de Hoge Raad bepaald dat door een werkgever aan een werknemer betaalde

Lees meer

Geen wettelijke verplichting gebruik eHerkenning

24 februari 2022

Rechtspersonen, die zonder de hulp van een intermediair of zonder gebruik van commerciËle software

Lees meer

Beleid omzetting S&O-verklaringen

20 januari 2022

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is de aanvraag-,

Lees meer

Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

13 januari 2022

De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de loonbelasting voor uit het buitenland aangeworven

Lees meer

Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

26 augustus 2021

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat iemand uit een dienstbetrekking of een vroegere

Lees meer

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

10 juni 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor

Lees meer

BIK vervalt met terugwerkende kracht

3 juni 2021

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021

Lees meer

Wijziging uitruil overwerkbeloning

15 april 2021

Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het

Lees meer

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

25 maart 2021

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een

Lees meer

Drempelvrijstelling RVU

11 februari 2021

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1

Lees meer

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

21 januari 2021

De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens aangenomen.

Lees meer