Energielijst 2023 tussentijds uitgebreid

De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA) is

Lees meer

Het laatste nieuws

Energielijst 2023 tussentijds uitgebreid

7 september 2023

De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA) is

Lees meer

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingediend

8 juni 2023

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingediend. Het wetsvoorstel beoogt een

Lees meer

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

19 januari 2023

De regeling voor willekeurige afschrijving is tijdelijk verruimd voor aangewezen nieuwe bedrijfsmiddelen.

Lees meer

Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

15 december 2022

De minister van EZK heeft de kabinetsreactie op de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling in de

Lees meer

Vorming herinvesteringsreserve

27 oktober 2022

Een ondernemer kan voor de bij verkoop van bedrijfsmiddelen behaalde boekwinsten een

Lees meer

Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

8 september 2022

Nederland kent drie fiscale regelingen die betrekking hebben op de zeevaart. Het gaat om de

Lees meer

Goodwill te snel afgeschreven

12 mei 2022

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de

Lees meer

Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods

14 april 2022

Wanneer een onderneming wordt beËindigd, gaan tot het ondernemingsvermogen behorende zaken, die niet

Lees meer

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

26 augustus 2021

Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd. Een verlies mag

Lees meer

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

12 mei 2021

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de invoering van een fiscale

Lees meer

Auto als verplicht privévermogen

21 januari 2021

Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruiken tot het

Lees meer

Milieulijst 2021 vastgesteld.

24 december 2020

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst

Lees meer