Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, is belast. De

Lees meer

Het laatste nieuws

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

11 april 2024

De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, is belast. De

Lees meer

Evaluatie landbouwvrijstelling

28 maart 2024

Onlangs is een periodieke evaluatie van de landbouwvrijstelling uitgevoerd. Het rapport van de evaluatie

Lees meer

Energielijst 2024 vastgesteld

4 januari 2024

De minister van EZK heeft de Energielijst 2024 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsmiddelen, die bij

Lees meer

Energielijst 2023 tussentijds uitgebreid

7 september 2023

De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA) is

Lees meer

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingediend

8 juni 2023

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingediend. Het wetsvoorstel beoogt een

Lees meer

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

19 januari 2023

De regeling voor willekeurige afschrijving is tijdelijk verruimd voor aangewezen nieuwe bedrijfsmiddelen.

Lees meer

Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

15 december 2022

De minister van EZK heeft de kabinetsreactie op de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling in de

Lees meer

Vorming herinvesteringsreserve

27 oktober 2022

Een ondernemer kan voor de bij verkoop van bedrijfsmiddelen behaalde boekwinsten een

Lees meer

Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

8 september 2022

Nederland kent drie fiscale regelingen die betrekking hebben op de zeevaart. Het gaat om de

Lees meer

Goodwill te snel afgeschreven

12 mei 2022

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de

Lees meer

Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods

14 april 2022

Wanneer een onderneming wordt beËindigd, gaan tot het ondernemingsvermogen behorende zaken, die niet

Lees meer

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

26 augustus 2021

Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd. Een verlies mag

Lees meer