Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

Een werkgever komt in aanmerking voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) als het gemiddelde uurloon

Lees meer

Het laatste nieuws

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

3 augustus 2023

Een werkgever komt in aanmerking voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) als het gemiddelde uurloon

Lees meer

Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerk

3 augustus 2023

Grensoverschrijdend thuiswerk is sinds de COVID-19-pandemie in omvang toegenomen. Tijdens de pandemie

Lees meer

Geen compensatie voor quasi transitievergoeding

6 juli 2023

De werkgever is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015 in beginsel een

Lees meer

Beoordeling van leefvormen in de AOW

6 juli 2023

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over

Lees meer

Compensatie transitievergoeding ten onrechte geweigerd

22 juni 2023

Als een arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beËindigd, heeft de werknemer in beginsel recht op

Lees meer

Kamervragen (vrijwillige) arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

15 juni 2023

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over uitsluiting van de vrijwillige

Lees meer

Dagloonberekening uitkering aanvullend geboorteverlof

13 april 2023

De Wet arbeid en zorg (Wazo) bepaalt dat een werknemer, die aanvullend geboorteverlof opneemt, recht

Lees meer

Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd

30 maart 2023

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is bedoeld als stimulans voor werkgevers om mensen in dienst te

Lees meer

Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding

23 februari 2023

Een werkgever en een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben een beËindigingsovereenkomst gesloten.

Lees meer

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

2 februari 2023

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. De wet

Lees meer

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer

12 januari 2023

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. Het wetsvoorstel vloeit voort

Lees meer

Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

8 december 2022

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor

Lees meer