Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De minister van SZW heeft een wetsvoorstel voor een verplichte basisverzekering voor

Lees meer

Het laatste nieuws

Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

20 juni 2024

De minister van SZW heeft een wetsvoorstel voor een verplichte basisverzekering voor

Lees meer

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

16 mei 2024

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat recht

Lees meer

Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

25 april 2024

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met een extra verhoging van het wettelijke minimumloon per 1 juli

Lees meer

Per 1 januari 2024 geldende bedragen in de SZW-regelgeving

14 december 2023

De ministers van SZW en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hebben een eerste mededeling

Lees meer

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

30 november 2023

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de

Lees meer

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

30 november 2023

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari

Lees meer

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

23 november 2023

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de AOW-leeftijd en de leeftijd, waarop

Lees meer

Premiepercentages 2024

23 november 2023

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor

Lees meer

Buitenlandbijdrage zorgverzekeringswet

19 oktober 2023

In het buitenland wonende personen, die een pensioen uit Nederland ontvangen en op grond van een Europese

Lees meer

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

3 augustus 2023

Een werkgever komt in aanmerking voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) als het gemiddelde uurloon

Lees meer

Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerk

3 augustus 2023

Grensoverschrijdend thuiswerk is sinds de COVID-19-pandemie in omvang toegenomen. Tijdens de pandemie

Lees meer

Beoordeling van leefvormen in de AOW

6 juli 2023

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over

Lees meer