Wet betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en

Lees meer

Het laatste nieuws

Wet betaald ouderschapsverlof

30 juni 2022

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en

Lees meer

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

16 juni 2022

In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022 worden diverse uitkeringsbedragen per die

Lees meer

Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

2 juni 2022

Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Bij de behandeling van

Lees meer

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

12 mei 2022

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het

Lees meer

Geen faillissementsuitkering voor dga

7 april 2022

Werknemer voor de Werkloosheidswet (WW) is de natuurlijke persoon, die de pensioengerechtigde leeftijd

Lees meer

Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd

10 maart 2022

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit, waarin de uitkering van betaald ouderschapsverlof wordt

Lees meer

Geen recht op compensatie transitievergoeding volgens rechtbank

3 maart 2022

Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet sinds 1 juli 2015 aan de

Lees meer

Aflossing Tozo-leningen

3 maart 2022

Per 1 oktober 2021 is de Tozo beËindigd. Aansluitend is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Lees meer

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

20 januari 2022

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van de regeling van de waardeoverdracht

Lees meer

Compensatie transitievergoeding

20 januari 2022

Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet aan de werknemer een

Lees meer

Premiepercentages zorgverzekering 2022

16 december 2021

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de Zorgverzekeringswet voor 2022 vastgesteld. De hoge

Lees meer

Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

9 december 2021

In reactie op een tweetal moties van de Tweede Kamer stuurt de staatssecretaris van SZW een overzicht met

Lees meer