Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere subsidieregelingen open voor

Lees meer

Het laatste nieuws

Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

16 maart 2023

Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere subsidieregelingen open voor

Lees meer

Aanvragen TEK kan per 21 maart

2 maart 2023

Het ministerie van EZK heeft bekendgemaakt dat mkb-ondernemingen die daarvoor in aanmerking komen vanaf

Lees meer

Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten

16 februari 2023

De minister van EZK heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de Tegemoetkoming

Lees meer

Aanpassing STAP-budget

9 februari 2023

De minister van SZW heeft de regeling STAP-budget aangepast om misbruik en oneigenlijk gebruik te

Lees meer

Uitwerking op hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten

22 december 2022

De minister van EZK heeft een uitwerking op hoofdlijnen van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor

Lees meer

Regeling tijdelijk prijsplafond energie

15 december 2022

De minister voor Klimaat en Energie heeft bekendgemaakt dat de uitwerking van de regeling voor het

Lees meer

Geen STAP-budget in januari 2023

15 december 2022

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer over het STAP-budget gemeld dat het

Lees meer

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

1 december 2022

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor arbeidsmarktgerichte scholing. De regeling vervangt de

Lees meer

Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb

20 oktober 2022

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet hoe de voorgenomen

Lees meer

Subsidieregeling overstromingsschade 2021

20 oktober 2022

Ondernemers in Noord-Brabant en Limburg, die door de overstromingen in juli 2021 omzetverlies hebben

Lees meer

Ondersteuningsregeling energiekosten aangekondigd voor energie-intensieve mkb

6 oktober 2022

De minister van EZK heeft een ondersteuningsregeling voor de hoge energiekosten aangekondigd voor het

Lees meer

Subsidiepot elektrische auto voor 2022 is leeg

18 augustus 2022

Voor de aanschaf of lease door particulieren van een elektrische personenauto kan subsidie worden

Lees meer