Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend

De regeling Tegemoetkoming energiekosten (TEK) was een subsidieregeling voor energie-intensieve

Lees meer

Het laatste nieuws

Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend

14 maart 2024

De regeling Tegemoetkoming energiekosten (TEK) was een subsidieregeling voor energie-intensieve

Lees meer

Openstelling SDE++ 2024

7 maart 2024

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is een subsidieregeling,

Lees meer

Verlenging en openstelling EZK- en LNV-subsidies

11 januari 2024

De minister van EZK heeft de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en

Lees meer

Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar € 2.950

7 december 2023

De staatssecretaris van I en W heeft drie subsidieregelingen op het gebied van duurzame mobiliteit

Lees meer

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

31 augustus 2023

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is vermindering van de CO2-uitstoot. Deze vermindering moet

Lees meer

Gewijzigde STAP-regeling gepubliceerd

3 augustus 2023

De ministers van SZW en van OCW hebben begin juli in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het

Lees meer

Wijziging subsidieregeling STAP-budget

17 mei 2023

De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget gewijzigd. Hiermee is getracht duidelijk te

Lees meer

STAP-budget vervalt per 1 januari 2024

4 mei 2023

Het kabinet heeft besloten dat het STAP-budget met ingang van 1 januari 2024 vervalt. Dat besluit is

Lees meer

Verlenging Borgstelling MKB-kredieten

20 april 2023

De minister van EZK heeft besloten dat de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) met vier jaar wordt verlengd

Lees meer

Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP 2023

13 april 2023

De minister van SZW heeft de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP 2023 ter kennisneming

Lees meer

Tegemoetkoming hoge energieprijzen blokaansluiting

6 april 2023

De regeling van het prijsplafond voor energiekosten werkt niet goed voor blokaansluitingen. Dat zijn

Lees meer

Verlaging voorschotpercentage TEK

30 maart 2023

De regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is op 21 maart opengesteld. In verband met een daling van

Lees meer