Geen bewijs voor kunstmatig geregistreerd partnerschap

Het aangaan van een geregistreerd partnerschap of een huwelijk heeft tot gevolg dat de betrokkenen

Lees meer

Het laatste nieuws

Geen bewijs voor kunstmatig geregistreerd partnerschap

27 juli 2023

Het aangaan van een geregistreerd partnerschap of een huwelijk heeft tot gevolg dat de betrokkenen

Lees meer

Geen verhoogde schenkingsvrijstelling bij kruislings schenken

27 juli 2023

Tot en met 2022 gold een hoge eenmalige vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen ten behoeve van

Lees meer

Vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen

27 juli 2023

Na de evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) heeft het kabinet vervolgonderzoek

Lees meer

Geen partnervrijstelling voor samenwonende zussen

6 juli 2023

Voor de toepassing van de erfbelasting worden twee ongehuwde personen als partners aangemerkt als zij

Lees meer

Geen laag tarief erfbelasting voor ex-partner

8 juni 2023

Voor de erfbelasting zijn twee ongehuwde personen elkaars partner als zij in de zes maanden voorafgaand

Lees meer

Tijdstip waardering nalatenschap

17 mei 2023

De erfbelasting is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat het moment van overlijden bepalend is voor de

Lees meer

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerdere splitsing

11 mei 2023

De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling van schenk- of

Lees meer

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming

8 december 2022

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van

Lees meer

Kamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie

20 oktober 2022

Nederland kan erfbelasting heffen over de nalatenschap van Nederlanders die zijn geËmigreerd. Aan die

Lees meer

Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling

1 september 2022

Werkgeversorganisaties hebben een reactie op de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) naar de

Lees meer

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

4 augustus 2022

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes

Lees meer

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

23 juni 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof Den

Lees meer