Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof Den

Lees meer

Het laatste nieuws

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

23 juni 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof Den

Lees meer

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

5 mei 2022

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt door het overlijden

Lees meer

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

28 april 2022

De Successiewet kent een samentelbepaling voor schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen, die partners

Lees meer

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

10 maart 2022

Het kabinet heeft besloten de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, de zogenaamde jubelton,

Lees meer

Wijziging huwelijksgoederenregime kort voor overlijden

3 februari 2022

Het doel van de erfbelasting is het belasten van alles wat als gevolg van het overlijden van iemand die

Lees meer

Aanslag erfbelasting voor rekening erfgenaam

4 november 2021

Bron: Rechtbank Den Haag | jurisprudentie | ECLINLRBDHA20217995, SGR 20/2583 | 11-07-2021

Lees meer

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

14 oktober 2021

De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke

Lees meer

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

2 september 2021

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van

Lees meer

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

12 augustus 2021

In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen is bepaald dat de termijn waarbinnen de Belastingdienst een

Lees meer

Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

20 mei 2021

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het aangaan van een algehele

Lees meer

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

22 april 2021

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en

Lees meer

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

22 april 2021

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van FinanciËn aangekondigd dat er een regeling komt

Lees meer