Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

Voor het antwoord op de vraag of een geldverstrekking fiscaal als een geldlening of als een

Lees meer

Het laatste nieuws

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

8 februari 2024

Voor het antwoord op de vraag of een geldverstrekking fiscaal als een geldlening of als een

Lees meer

Afscheidsbonus bij verkoop deelneming valt niet onder deelnemingsvrijstelling

11 januari 2024

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is mede van toepassing op kosten ter zake van de

Lees meer

Beschikking fiscale eenheid

14 december 2023

De betekenis van een beschikking fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is gelegen in de

Lees meer

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling

23 november 2023

De dividendvordering van een aandeelhouder ontstaat op het moment waarop het bevoegde orgaan van de

Lees meer

Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen

31 augustus 2023

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid over de belastingplicht voor de

Lees meer

Wijziging besluit geruisloze terugkeer

20 juli 2023

De Wet Vpb 1969 omvat een regeling voor de geruisloze terugkeer van een onderneming uit een bv of nv.

Lees meer

Geen bredere solidariteitsbijdrage of extra schijf in de vennootschapsbelasting

26 april 2023

De Tweede Kamer heeft recent een aantal moties aangenomen met betrekking tot het belasten van overwinsten

Lees meer

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

23 maart 2023

De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel met wijzigingen voor enkele bijzondere regimes in de

Lees meer

Kabinetsreactie beleggingsinstellingen

15 december 2022

Op Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet aangekondigd, dat een fiscale beleggingsinstelling per 1 januari

Lees meer

Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector

3 november 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter invoering van een tijdelijke

Lees meer

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

19 mei 2022

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen.

Lees meer

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

19 mei 2022

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van

Lees meer