Kabinetsreactie beleggingsinstellingen

Op Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet aangekondigd, dat een fiscale beleggingsinstelling per 1 januari

Lees meer

Het laatste nieuws

Kabinetsreactie beleggingsinstellingen

15 december 2022

Op Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet aangekondigd, dat een fiscale beleggingsinstelling per 1 januari

Lees meer

Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector

3 november 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter invoering van een tijdelijke

Lees meer

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

19 mei 2022

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen.

Lees meer

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

19 mei 2022

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van

Lees meer

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

12 mei 2022

Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van de

Lees meer

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

5 mei 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt over de

Lees meer

Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen

27 januari 2022

De Wet op de vennootschapsbelasting kent een vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een

Lees meer

Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland

2 december 2021

De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van brievenbusfirma’s of

Lees meer

Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen

7 oktober 2021

Vorig jaar op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën een onderzoek aangekondigd naar de

Lees meer

Kwijtscheldingswinstvrijstelling

30 september 2021

De voordelen, die een onderneming verkrijgt doordat schuldeisers niet voor verwezenlijking vatbare

Lees meer

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

17 juni 2021

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de

Lees meer

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

8 april 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale

Lees meer