Te hoge rente op eigenwoningschuld binnen familie gecorrigeerd

Of de rente op een lening tussen gelieerde partijen zakelijk is wordt bepaald door een vergelijking met

Lees meer

Het laatste nieuws

Te hoge rente op eigenwoningschuld binnen familie gecorrigeerd

16 november 2023

Of de rente op een lening tussen gelieerde partijen zakelijk is wordt bepaald door een vergelijking met

Lees meer

Toepassing arbeidskorting op arbeidsongeschiktheidsuitkering?

16 november 2023

De arbeidskorting is een heffingskorting, die als doel heeft het bevorderen van de arbeidsparticipatie.

Lees meer

Kamerbrief houdbaarheid Wet rechtsherstel box 3

12 oktober 2023

In het zogeheten Kerstarrest oordeelde de Hoge Raad dat het stelsel dat sinds 2017 in box 3 gold, in

Lees meer

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3

28 september 2023

De Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een conclusie gewijd aan een procedure over de

Lees meer

Voorlopig ontwerp Wet werkelijk rendement box 3

14 september 2023

De staatssecretaris van Financiën heeft een ontwerp van de Wet werkelijk rendement box 3 ter consultatie

Lees meer

Volgorde van verrekening belasting- en heffingskorting

24 augustus 2023

Uit de Wet IB 2001 volgt dat de verschuldigde inkomstenbelasting over een kalenderjaar bestaat uit de som

Lees meer

Vermogensetikettering weinig zakelijk gebruikte auto

24 augustus 2023

Volgens de regels van vermogensetikettering bepaalt een ondernemer zelf binnen redelijke grenzen of hij

Lees meer

Verduisterde bedragen vormden resultaat uit werkzaamheid

17 augustus 2023

De belastingrechter dient in een procedure over een belastingaanslag op basis van de fiscale bewijsregels

Lees meer

Winst bij verkoop perceel grond niet belast als resultaat uit werkzaamheid

17 augustus 2023

Het inkomen uit werk en woning wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Onderdeel van het inkomen

Lees meer

Geen cassatie hofuitspraak verdeling gemeenschappelijk inkomen bij navordering

20 juli 2023

De inkomsten uit eigen woning vormen een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel van fiscale partners. De

Lees meer

Eigen woning gaat niet naar box 3

1 juni 2023

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over het belasten van de eigen woning in box 3

Lees meer

Mogelijke verfijningen Overbruggingswet box 3

4 mei 2023

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer gestuurd over mogelijke

Lees meer