Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de

Lees meer

Het laatste nieuws

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

1 december 2022

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de

Lees meer

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

24 november 2022

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en

Lees meer

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

17 november 2022

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn het percentage van het

Lees meer

Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig

10 november 2022

In mei 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wet niet verplicht tot rechtsherstel in box 3 aan mensen

Lees meer

Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand

13 oktober 2022

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een

Lees meer

Recht op IACK bij co-ouderschap

13 oktober 2022

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. Voor de

Lees meer

Door ontbreken aanmerkelijk belang geen terbeschikkingstelling van vermogen

13 oktober 2022

Tot het inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting behoort het resultaat uit een of meer werkzaamheden.

Lees meer

Toelichting op niet bieden van rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers

29 september 2022

Het kabinet heeft besloten om geen rechtsherstel te bieden aan de niet-bezwaarmakers voor de

Lees meer

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

29 september 2022

Door het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap moet het bovenmatig lenen van geld

Lees meer

Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026

8 september 2022

De voorgenomen wijziging van het stelsel van belastingheffing in box 3 over het werkelijke rendement in

Lees meer

Uitvoering rechtsherstel box 3

25 augustus 2022

De Belastingdienst heeft alle belastingplichtigen, die een bezwaarschrift tegen de belastingheffing in

Lees meer

Investeringen in gastenkamers B&B

25 augustus 2022

Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de

Lees meer