Wie is afnemer van prestatie?

Een ondernemer kan de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem voor door hen verrichte

Lees meer

Het laatste nieuws

Wie is afnemer van prestatie?

14 september 2023

Een ondernemer kan de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem voor door hen verrichte

Lees meer

Terugvragen in ander EU-land betaalde omzetbelasting

31 augustus 2023

Ondernemers, die in 2022 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Lees meer

Woon-werkverkeer met auto van de zaak voor omzetbelasting

24 augustus 2023

De Hoge Raad heeft in 2017 vier arresten gewezen in massaalbezwaarprocedures over de omvang van het

Lees meer

Bouwterrein of niet?

10 augustus 2023

Voor bouwterreinen geldt een uitzondering op de vrijstelling van omzetbelasting voor de levering van

Lees meer

KOR wijzigt per 1 januari 2025

20 juli 2023

De Eerste Kamer heeft op 4 juli 2023 het voorstel Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling

Lees meer

Geen ondernemerschap voor omzetbelasting

29 juni 2023

Ondernemer voor de omzetbelasting is eenieder, die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent of een

Lees meer

Intracommunautaire verwerving auto door particulier

1 juni 2023

Een particulier, die in een andere lidstaat van de EU een nieuwe auto koopt, verricht in zijn woonland

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

25 mei 2023

Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de BTW-tarievenrichtlijn vastgesteld. De

Lees meer

Sloopauto’s verkocht onder margeregeling

25 mei 2023

Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de margeregeling voor de omzetbelasting toepassen.

Lees meer

Evaluatie laag tarief btw

20 april 2023

In opdracht van het Ministerie van FinanciËn is het verlaagde btw-tarief geËvalueerd. Onderzocht is de

Lees meer

Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer

2 februari 2023

Voor de omzetbelasting is iedereen die een bedrijf zelfstandig uitoefent ondernemer. Een ondernemer is

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn KOR

2 februari 2023

De kleineondernemersregeling (KOR) is toegankelijk voor ondernemers die in Nederland gevestigd zijn of

Lees meer