Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting

Lees meer

Het laatste nieuws

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

10 november 2022

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting

Lees meer

Terugvragen in 2021 betaalde buitenlandse btw

25 augustus 2022

Ondernemers, die in 2021 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Lees meer

Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting

21 juli 2022

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem in het tijdvak van aangifte in

Lees meer

Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

9 juni 2022

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het verzorgen van onderwijs door scholen en

Lees meer

Nultarief btw voor groenten en fruit?

2 juni 2022

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het zo snel mogelijk onder het nultarief van de btw brengen

Lees meer

Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie

25 mei 2022

Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van gelegenheid tot

Lees meer

Voorstel invoering nultarief btw op zonnepanelen

21 april 2022

De levering en de installatie van zonnepanelen is belast met omzetbelasting tegen het algemene tarief van

Lees meer

Omzetbelasting over privégebruik

7 april 2022

Voor de omzetbelasting is het privégebruik van een tot het bedrijf behorend goed gelijkgesteld met

Lees meer

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw pand?

24 februari 2022

De levering van een nieuw gebouwde onroerende zaak is belast met omzetbelasting. De levering van

Lees meer

Niet gebonden aan beschikking fiscale eenheid

24 februari 2022

Ondernemers voor de omzetbelasting, die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht onderling

Lees meer

Uitsluiting aftrek omzetbelasting over huisvestingskosten personeel

10 februari 2022

De omzetbelasting, die aan een ondernemer in rekening wordt gebracht voor aan hem verrichte leveringen

Lees meer

Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

9 december 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een nieuwe versie van het besluit over de btw-heffing en de

Lees meer