Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis

De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om in afwachting van een uitspraak van het Hof

Lees meer

Het laatste nieuws

Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis

21 april 2022

De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om in afwachting van een uitspraak van het Hof

Lees meer

Minister van Financiën verlengt inschrijftermijn UBO-register niet

31 maart 2022

De minister van FinanciËn heeft van meerdere Kamerfracties vragen ontvangen over het UBO-register. De

Lees meer

Besluit afscherming adresgegevens handelsregister

11 november 2021

Het besluit tot wijziging van het Handelsregisterbesluit, waarmee de woonadresgegevens van natuurlijke

Lees meer

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

20 mei 2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De wet is bedoeld ter

Lees meer