Fiscale risico’s bij schuiven met panden: wat u moet weten

In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiven met panden aanzienlijke fiscale

Lees meer

Het laatste nieuws

Fiscale risico’s bij schuiven met panden: wat u moet weten

18 april 2024

In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiven met panden aanzienlijke fiscale

Lees meer

Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijstelling overdrachtsbelasting

11 april 2024

Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van grond in het kader van een

Lees meer

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting levert geen leeftijdsdiscriminatie op

1 februari 2024

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting

Lees meer

Vastgoedaandelen en btw

6 juli 2023

Binnen de huidige wetgeving bestaat de mogelijkheid om nieuwe onroerende zaken via een aandelentransactie

Lees meer

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

3 november 2022

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het

Lees meer

Fictieve onroerende zaak

25 mei 2022

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald

Lees meer

Ondanks gedeeltelijke sloop is karakter woning niet verloren gegaan

17 maart 2022

In het jaar 2018 gold voor de verkrijging van een woning een tarief voor de overdrachtsbelasting van 2%.

Lees meer

Gezamenlijke verkrijging economische eigendom woning

10 maart 2022

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken.

Lees meer

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

15 juli 2021

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting

Lees meer

Aanhorigheden bij woning

21 januari 2021

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het

Lees meer

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

25 juni 2020

De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een

Lees meer

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

5 december 2019

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het tarief van de

Lees meer