Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

26 maart 2020

De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag bedrag

Lees meer

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

26 maart 2020

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een

Lees meer

Banken verlenen uitstel van betaling

20 maart 2020

Vanwege de impact van het coronavirus verlenen de grote Nederlandse banken aan zakelijke klanten met een

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak

19 maart 2020

De plaatsing van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geeft geen recht op aftrek van (een deel van) de

Lees meer

Rechtspraak gesloten tot 6 april

19 maart 2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn met ingang van dinsdag 17 maart de rechtbanken,

Lees meer

Ontslag op staande voet

19 maart 2020

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging onverwijld worden gedaan wegens een

Lees meer

Nieuwe of gebruikte auto niet op basis van lage kilometerstand

19 maart 2020

De discussie of een auto ten tijde van de registratie in Nederland nieuw of gebruikt is, duurt voort. Het

Lees meer

Noodpakket maatregelen coronacrisis

18 maart 2020

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een

Lees meer

Maatregelen in verband met coronavirus

16 maart 2020

In verband met het coronavirus heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen voor ondernemers. Het gaat

Lees meer

Boetebeding arbeidscontract niet overgenomen in vaststellingsovereenkomst

12 maart 2020

Een arbeidsovereenkomst omvatte onder meer een non-concurrentiebeding, een relatiebeding en een

Lees meer

Werktijdverkorting wegens coronavirus

12 maart 2020

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een beroep

Lees meer

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

12 maart 2020

De verplichting om het loon door te betalen aan een zieke werknemer eindigt in de regel na 104 weken van

Lees meer