Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Premiepercentages zorgverzekering 2022

16 december 2021

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de Zorgverzekeringswet voor 2022 vastgesteld. De hoge

Lees meer

Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing

16 december 2021

Het initiatiefwetsvoorstel voor een exitheffing dividendbelasting van Groen Links wordt voor de vierde

Lees meer

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

16 december 2021

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de

Lees meer

Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

9 december 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een nieuwe versie van het besluit over de btw-heffing en de

Lees meer

Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

9 december 2021

In reactie op een tweetal moties van de Tweede Kamer stuurt de staatssecretaris van SZW een overzicht met

Lees meer

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

9 december 2021

Na een NVWA-controle legde RVO.nl mestboetes met een totaalbedrag van bijna € 44.000 op aan een

Lees meer

Geen bron van inkomen door inactiviteit

9 december 2021

Volgens vaste jurisprudentie worden aan een bron van inkomen drie voorwaarden gesteld:

er is deelname

Lees meer

Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last gezien vermogen en inkomen

9 december 2021

Belastingheffing is een inbreuk op het recht op ongestoord genot van eigendom. Een dergelijke inbreuk is

Lees meer

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

9 december 2021

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen,

Lees meer

Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland

2 december 2021

De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van brievenbusfirma’s of

Lees meer

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding

2 december 2021

De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd

Lees meer

Werknemer nam per direct ontslag

2 december 2021

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging te

Lees meer