Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Oordeel kabinet over wetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing

21 juli 2022

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks aanhangig. Het wetsvoorstel regelt de

Lees meer

Scenario’s herstel niet-bezwaarmakers box 3

14 juli 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer mogelijke scenario’s geschetst

Lees meer

Verschil in behandeling van een- en tweeverdieners

14 juli 2022

Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden als gelijke gevallen ongelijk behandeld worden en voor die

Lees meer

Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom

14 juli 2022

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een

Lees meer

Coronapandemie geen reden voor verlenging redelijke termijn

7 juli 2022

Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een procedure is overschreden, heeft de

Lees meer

Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

7 juli 2022

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van SZW de inwerkingtreding per 1 januari 2023 van de

Lees meer

Beleidsbesluit vormgeving rechtsherstel box 3

7 juli 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het beleidsbesluit met de vormgeving van het rechtsherstel in box

Lees meer

Stand van zaken nieuw GLB

7 juli 2022

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het aangepaste Nationaal

Lees meer

Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen

7 juli 2022

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen. Het

Lees meer

Geen pardonregeling omzetting kapitaalverzekeringen

7 juli 2022

Met ingang van 1 januari 2013 is het voor nieuwe gevallen niet meer mogelijk om te profiteren van aftrek

Lees meer

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022

30 juni 2022

De minister van SZW heeft de per 1 juli 2022 geldende bedragen voor de kinderbijslag gepubliceerd. Het

Lees meer

Wet betaald ouderschapsverlof

30 juni 2022

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en

Lees meer