Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Fiscaal kat-en-muisspel

4 april 2024

Een belastingplichtige doet aangifte voor de inkomstenbelasting, waarbij hij de tegoeden op buitenlandse

Lees meer

Belastingdienst houdt administrateur ten onrechte aansprakelijk voor belastingfraude van bv

4 april 2024

De administratie van een failliete bv bevat een creditfactuur van bijna € 500.000 inclusief btw.

Lees meer

Omvang terbeschikkingstelling

4 april 2024

De opbrengst van de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan een vennootschap, waarin de

Lees meer

Verblijfkosten internationaal transport

4 april 2024

Transportondernemers, die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag per gereden dag

Lees meer

Supermarktsaga: een rammelende kas

4 april 2024

Een belastingplichtige exploiteerde vijf avondwinkels en een supermarkt met slagerij. Tijdens een

Lees meer

Evaluatie landbouwvrijstelling

28 maart 2024

Onlangs is een periodieke evaluatie van de landbouwvrijstelling uitgevoerd. Het rapport van de evaluatie

Lees meer

Naheffing parkeerbelasting terecht opgelegd?

28 maart 2024

Een gebeurtenis in Almere werpt licht op een interessante fiscale kwestie omtrent parkeerbelasting en

Lees meer

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing concern

28 maart 2024

De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling van schenk- of

Lees meer

Wijziging civiel bewijsrecht

28 maart 2024

Het bewijsrecht omvat de regels voor het moment en de manier waarop partijen in een civiele procedure

Lees meer

Navordering omdat meer dan 100% van de negatieve inkomsten uit de eigen woning is aangegeven

21 maart 2024

De Belastingdienst mag een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is

Lees meer

Renteroulette: gekibbel om een lening van de bv

21 maart 2024

Een belastingplichtige heeft twee leningen afgesloten voor de aanschaf van een eigen woning. Eén

Lees meer

Hoe een foutje in een managementovereenkomst de inspecteur bijna in de kaart speelde

21 maart 2024

De inspecteur heeft aan een bv naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd vanwege vermeende

Lees meer