Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

17 september 2020

Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van

Lees meer

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

10 september 2020

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Lees meer

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

10 september 2020

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet

Lees meer

Beslag OM op banktegoeden

10 september 2020

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd

Lees meer

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

3 september 2020

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een

Lees meer

Besluit functionele valuta aangepast

3 september 2020

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de

Lees meer

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

3 september 2020

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin

Lees meer

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

31 augustus 2020

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige

Lees meer

Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

27 augustus 2020

Omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. Dat is het totale bedrag dat voor een levering of een

Lees meer

Kampeerauto niet vergelijkbaar met bestelauto

27 augustus 2020

In een arrest uit 2017 over de heffing van bpm bij invoer van een gebruikte kampeerauto heeft de Hoge

Lees meer

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

27 augustus 2020

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op

Lees meer

Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan

27 augustus 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

Lees meer