Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Recht op aftrek btw op draagconstructie woning en op zonnepanelen bij verhuur woning?

13 juni 2024

Een ondernemer voor de omzetbelasting heeft twee woningen laten bouwen. De ene is bestemd als eigen

Lees meer

Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar

13 juni 2024

De betaalde rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. Ook rente, die niet is betaald maar

Lees meer

Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie

13 juni 2024

Een erflater is in 1991 naar België geëmigreerd. In 1994 heeft hij een aanmerkelijk belang van 50% van de

Lees meer

Vrijstelling van btw bij doorbelasting aansprakelijkheidsverzekering

13 juni 2024

Een ziekenhuis berekent een deel van de aansprakelijkheidsverzekering door aan medisch specialisten. De

Lees meer

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

13 juni 2024

De Successiewet kent een aantal fictieve erfrechtelijke verkrijgingen. Een van deze verkrijgingen betreft

Lees meer

Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst

13 juni 2024

Een concurrentiebeding voor een werknemer moet schriftelijk worden vastgelegd om rechtsgeldig te zijn.

Lees meer

Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering

6 juni 2024

Een verzekeringnemer met een beleggingspolis ontvangt na een klachtenprocedure van de verzekeraar een som

Lees meer

Gratis gezonde lunchmaaltijden?

6 juni 2024

Een werkgever heeft in de jaren 2017 en 2018 vanuit de bedrijfskantine gratis gezonde lunchmaaltijden aan

Lees meer

Verstrekking op de zaak betrekking hebbend stuk via link naar website

6 juni 2024

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om rechten te heffen voor door of vanwege het

Lees meer

Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend

6 juni 2024

De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een aantal zaken over de belastingheffing in box 3 na de invoering

Lees meer

Levering verhuurd pand

6 juni 2024

De levering van een nieuw vervaardigde onroerende zaak is van rechtswege belast met omzetbelasting en

Lees meer

Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op ouderenkorting

30 mei 2024

De staatssecretaris van Financiën ziet af van het instellen van beroep in cassatie tegen een uitspraak

Lees meer