Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Aanpassen verwerking negatieve btw-melding

23 september 2021

De Wet op de omzetbelasting bevat drie bijzondere regelingen waarbij ondernemers de btw die zij

Lees meer

Levering slooppand of bouwterrein?

16 september 2021

De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen is in beginsel vrijgesteld

Lees meer

Afschermen adresgegevens in Handelsregister

16 september 2021

De staatssecretaris van EZK heeft Kamervragen over het niet uitvoeren van een door de Tweede Kamer

Lees meer

Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

16 september 2021

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een van de massaalbezwaarprocedures

Lees meer

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

16 september 2021

Omzetbelasting wordt onder meer geheven ter zake van de intracommunautaire verwerving van een nieuw

Lees meer

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

9 september 2021

Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is belastingheffing te

Lees meer

Termijn aanvraag OVK verlengd

9 september 2021

De subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) is een opslag

Lees meer

Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

9 september 2021

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in box 3, tenzij het gaat om de eigen woning of

Lees meer

Einde generieke steun coronacrisis

2 september 2021

Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan de generieke steunmaatregelen ter bestrijding van de

Lees meer

Schenking schilderij in termijnen

2 september 2021

De giftenaftrek in de inkomstenbelasting is onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. In mindering op het

Lees meer

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

2 september 2021

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld

Lees meer

Terugvragen buitenlandse btw

2 september 2021

Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Lees meer