Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Werktijdverkorting wegens coronavirus

12 maart 2020

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een beroep

Lees meer

Box 3-heffing 2015

5 maart 2020

Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht op

Lees meer

Gedeeltelijke ontbinding arbeidscontract niet mogelijk

5 maart 2020

Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen van werknemers tegen willekeur van de

Lees meer

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

5 maart 2020

Naar aanleiding van vragen in de media is een fout ontdekt in de berekening van de forfaitaire

Lees meer

Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

5 maart 2020

Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is de invoering van een subsidieregeling voor de aanschaf van

Lees meer

Hof Den Haag merkt auto met minder dan 1.000 km op de teller aan als nieuw

27 februari 2020

Voor de heffing van bpm bij invoer is van belang of het voertuig nieuw of gebruikt is op het tijdstip van

Lees meer

Onderzoek forfaits in belastingrecht

27 februari 2020

Medio 2019 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport over forfaits in het belastingstelsel aan de Tweede

Lees meer

Kamervragen Belastingplan 2021

27 februari 2020

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën

Lees meer

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding structureel overwerk

27 februari 2020

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt.

Lees meer

Beëindiging ouder slapend dienstverband

27 februari 2020

Met ingang van 1 juli 2015 is de werkgever bij beëindiging van een dienstverband op zijn initiatief

Lees meer

Ongeoorloofd onderscheid in forensenbelasting

27 februari 2020

Een van de belastingen die gemeenten op grond van de Gemeentewet mogen heffen is de forensenbelasting.

Lees meer

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

20 februari 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen die

Lees meer