Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan

27 augustus 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

Lees meer

Verbod op nevenwerkzaamheden

20 augustus 2020

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Op

Lees meer

Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders

20 augustus 2020

De inkomsten uit eigen woning bestaan uit het eigenwoningforfait, verminderd met de rente die wordt

Lees meer

Inschakeling professionele bijstand door advocaat onredelijk

20 augustus 2020

Omdat een belastingaanslag niet werd betaald binnen de gestelde termijn, werd een aanmaning tot betaling

Lees meer

Afgezonderd particulier vermogen

20 augustus 2020

Bezittingen en schulden en opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen (APV) worden

Lees meer

Kosteloos volgen van ontwikkeladvies

20 augustus 2020

Sinds 1 augustus kunnen werkenden en werkzoekenden in Nederland kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen

Lees meer

Toepassing innovatiebox

13 augustus 2020

Een belastingplichtige kan gebruik maken van de innovatiebox als hij een immaterieel activum heeft

Lees meer

Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster

13 augustus 2020

In de rechtspraak is geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel verplicht

Lees meer

Conclusie A-G inzake uitzendregeling eigen woning

13 augustus 2020

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt

Lees meer

Ontslag op staande voet vernietigd

13 augustus 2020

Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst met directe ingang opzeggen om een dringende reden.

Lees meer

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

6 augustus 2020

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de

Lees meer

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

6 augustus 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling

Lees meer