Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding

2 december 2021

De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd

Lees meer

Werknemer nam per direct ontslag

2 december 2021

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging te

Lees meer

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021

29 november 2021

Nadat het kabinet onlangs heeft besloten om voor het vierde kwartaal van 2021 de TVL open te stellen,

Lees meer

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

25 november 2021

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de

Lees meer

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

25 november 2021

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag

Lees meer

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

25 november 2021

De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

25 november 2021

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de

Lees meer

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

18 november 2021

Bekendmaking percentage eigenwoningforfait

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer

Lees meer

Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

18 november 2021

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de Aanvullende Tegemoetkoming

Lees meer

Start vaststelling TVL Q2 2021

18 november 2021

Op 29 november begint RVO.nl met de vaststelling van de TVL over het tweede kwartaal van 2021. Vanaf die

Lees meer

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

18 november 2021

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 door de Kamer

Lees meer

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

18 november 2021

Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1

Lees meer