Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Navordering omdat meer dan 100% van de negatieve inkomsten uit de eigen woning is aangegeven

21 maart 2024

De Belastingdienst mag een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is

Lees meer

Opgave uitbetaalde bedragen aan derden bij toepassing verleggingsregeling btw

14 maart 2024

De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegevens betreffende aan

Lees meer

Werkelijk behaald rendement box 3 niet inzichtelijk gemaakt: geen rechtsherstel

14 maart 2024

De Hoge Raad heeft in het Kerstarrest geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 van de

Lees meer

Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend

14 maart 2024

De regeling Tegemoetkoming energiekosten (TEK) was een subsidieregeling voor energie-intensieve

Lees meer

Hof Den Bosch stelt prejudiciële vragen over vergoeding van immateriële schade

14 maart 2024

Bij overschrijding van de redelijke termijn voor de behandeling van een zaak heeft de belanghebbende

Lees meer

Verdubbeling onroerendezaakbelasting: mag dit zomaar?

14 maart 2024

De eigenaar van meerdere niet-woningen in Vlaardingen schrikt wanneer hij zijn jaarlijkse aanslag

Lees meer

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding in consultatie

7 maart 2024

Het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding is op 4 maart 2024 gepubliceerd voor

Lees meer

Tijdstip opleggen aanslag schenkbelasting

7 maart 2024

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat de bevoegdheid om een aanslag vast te stellen drie

Lees meer

Te hoge teruggaaf btw en vertrouwensbeginsel

7 maart 2024

Een vrouw liet in 2019 op haar nieuwbouwwoning zonnepanelen aanleggen en vroeg de btw terug. Dit was tot

Lees meer

Openstelling SDE++ 2024

7 maart 2024

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is een subsidieregeling,

Lees meer

Geen grondslag voor demotie werknemer

7 maart 2024

Een procedure voor de kantonrechter had betrekking op de vraag of de werkgever terecht aan een werknemer

Lees meer

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

29 februari 2024

Een man en een vrouw zijn al drieëndertig jaren elkaars geliefden, maar tot een huwelijk was het nog

Lees meer