Aftrekbeperking IB ondernemers

Het tarief, waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten in de hoogste inkomensschijf (belastbaar

Lees meer

Het laatste nieuws

Aftrekbeperking IB ondernemers

11 november 2021

Het tarief, waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten in de hoogste inkomensschijf (belastbaar

Lees meer

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?

11 november 2021

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de

Lees meer

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

11 november 2021

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon

Lees meer

Studiekosten

11 november 2021

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de IB. Deze aftrekpost vervalt per 1 januari

Lees meer

Verliesverrekening Vpb

11 november 2021

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de

Lees meer

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

11 november 2021

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een

Lees meer

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

11 november 2021

Nieuw voor 2022 is een gerichte vrijstelling voor de vergoeding van kosten van thuiswerken. Het gaat om

Lees meer

Aftrekposten hoogste tariefschijf

11 november 2021

Aftrek van betaalde hypotheekrente en persoonsgebonden aftrek in de hoogste tariefschijf gaat in 2021

Lees meer

Bijtelling privégebruik fiets

11 november 2021

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het

Lees meer

Los (extra) af op uw hypotheek

11 november 2021

Gezien de lage of zelfs negatieve rente op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te

Lees meer

Aandachtspunten jaarafsluiting

11 november 2021

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten:

Loonkostenvoordeel (LKV) oudere

Lees meer

Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

11 november 2021

De vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de financiering van een eigen woning is verruimd

Lees meer