Herziening aftrek voorbelasting

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor

Lees meer

Het laatste nieuws

Herziening aftrek voorbelasting

11 november 2022

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor

Lees meer

Beperk belastingheffing in box 3

11 november 2022

Belastingschulden

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor

Lees meer

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

11 november 2022

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een

Lees meer

Premies lijfrenteverzekeringen

11 november 2022

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1

Lees meer

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

11 november 2022

Testament of wettelijk erfrecht

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen

Lees meer

Maakt gebruik van de investeringsaftrek

11 november 2022

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen gebruik maken van de regelingen van de

Lees meer

Giftenaftrek

11 november 2022

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een

Lees meer

Aftrekbeperking inkomstenbelasting

11 november 2022

Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten in de hoogste tariefschijf wordt verrekend in

Lees meer

Voorkom belastingrente

11 november 2022

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Lees meer

Bijtelling auto van de zaak

11 november 2022

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer

Lees meer

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

11 november 2022

Vrije ruimte

Uitgangspunt van de wkr is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon

Lees meer

Tarieven vennootschapsbelasting

11 november 2022

De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief stijgt in 2023 fors, terwijl het deel van

Lees meer