Aandachtspunten voor de aanmerkelijkbelanghouder

Dividend

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2023 26,9%. In 2024 gaat dit tarief

Lees meer

Het laatste nieuws

Aandachtspunten voor de aanmerkelijkbelanghouder

9 november 2023

Dividend

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2023 26,9%. In 2024 gaat dit tarief

Lees meer

Salaris dga in 2023

9 november 2023

Houders van een aanmerkelijk belang, zoals de dga en zijn partner, zijn wettelijk verplicht om voor hun

Lees meer

Aandachtspunten btw 2023

9 november 2023

Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2023 willen corrigeren of die een

Lees meer

Aandachtspunten jaarafsluiting 2023

9 november 2023

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten:

Loonkostenvoordeel (LKV) oudere

Lees meer

Aandachtspunten belastingheffing in box 3

9 november 2023

Het tarief in box 3 stijgt van 32% in 2023 naar 36% in 2024. De vrijstelling blijft in 2024 € 57.000

Lees meer

Overweeg om vermogen over te hevelen naar de (klein)kinderen

9 november 2023

Erfrecht en erfbelasting

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten

Lees meer

Premies lijfrentevoorzieningen 2023

9 november 2023

Betaalde premies voor lijfrente-voorzieningen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. De premies zijn

Lees meer

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens, het kan nog

9 november 2023

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een

Lees meer

Giftenaftrek in 2023

9 november 2023

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt

Lees meer

Aandachtspunten vennootschapsbelasting 2023

9 november 2023

Tarieven

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste

Lees meer

Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024

9 november 2023

Vrije ruimte

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan

Lees meer

Aftrekposten in hoogste tariefschijf in 2023

9 november 2023

Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten, betaalde hypotheekrente en de

Lees meer