Premies lijfrenteverzekeringen

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1

Lees meer

Het laatste nieuws

Premies lijfrenteverzekeringen

11 november 2022

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1

Lees meer

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

11 november 2022

Vrije ruimte

Uitgangspunt van de wkr is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon

Lees meer

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

11 november 2022

Testament of wettelijk erfrecht

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen

Lees meer

Tarieven vennootschapsbelasting

11 november 2022

De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief stijgt in 2023 fors, terwijl het deel van

Lees meer

Giftenaftrek

11 november 2022

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een

Lees meer

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

11 november 2022

Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie over dit boekjaar onderstaande

Lees meer

Schenken van aandelen

11 november 2022

Er ligt een wetsvoorstel om het doorschuiven van de belastingclaim op aanmerkelijkbelangaandelen bij

Lees meer

Salaris dga

11 november 2022

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste een gebruikelijk

Lees meer

Doe tijdig suppletieaangifte

11 november 2022

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2022 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven,

Lees meer

Afdracht over privégebruik

11 november 2022

Bij de aangifte over het laatste tijdvak van 2022 moet u btw afdragen over het privégebruik van

Lees meer

Maakt gebruik van de investeringsaftrek

11 november 2022

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen gebruik maken van de regelingen van de

Lees meer

Herziening aftrek voorbelasting

11 november 2022

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor

Lees meer