Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

21 januari 2021

Bij de beantwoording van de vraag of tussen een werkgever en een werknemer een arbeidsvoorwaarde is

Lees meer

Auto als verplicht privévermogen

21 januari 2021

Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruiken tot het

Lees meer

Aanhorigheden bij woning

21 januari 2021

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het

Lees meer

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

21 januari 2021

De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens aangenomen.

Lees meer

Pilot webmodule DBA gestart

14 januari 2021

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door

Lees meer

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

14 januari 2021

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het

Lees meer

Verlenging afspraken grensarbeiders

14 januari 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over

Lees meer

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

7 januari 2021

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 als

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2021

7 januari 2021

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd.

Privégebruik auto

Werknemers

Lees meer

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

7 januari 2021

Eigen woning

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en €

Lees meer

Milieulijst 2021 vastgesteld.

24 december 2020

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst

Lees meer

Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021

24 december 2020

De subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule

Lees meer