Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

1 augustus 2019

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk,

Lees meer

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

1 augustus 2019

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren.

Lees meer

Aanmelding nieuwe KOR

1 augustus 2019

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt

Lees meer

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

1 augustus 2019

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde

Lees meer

Kartelverbod zzp‘ers

25 juli 2019

Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken

Lees meer

Box 3-heffing

25 juli 2019

Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen

Lees meer

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

25 juli 2019

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een

Lees meer

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

25 juli 2019

Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

18 juli 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het

Lees meer

Commissie belastingheffing multinationals

18 juli 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen

Lees meer

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

18 juli 2019

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en

Lees meer

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

11 juli 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding.

Lees meer