Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

2 augustus 2018

Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de

Lees meer

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

2 augustus 2018

In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting business seats

27 juli 2018

Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor

Lees meer

Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

26 juli 2018

De wet, die regelt dat het UWV bij beëindiging van een dienstbetrekking met een langdurig

Lees meer

Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar

26 juli 2018

Wanneer de Belastingdienst geconfronteerd wordt met een groot aantal bezwaren die betrekking hebben op

Lees meer

Toepassing verleggingsregeling

26 juli 2018

Volgens de Wet op de omzetbelasting is de ondernemer die een levering of dienst verricht in beginsel

Lees meer

An error occured

1 januari 1970

An error occured

Lees meer