Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Herstel arbeidsovereenkomst

26 juni 2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst

Lees meer

Herziening omzetbelasting opfokkosten

26 juni 2019

Ondernemers hebben recht op aftrek van omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht

Lees meer

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

20 juni 2019

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de

Lees meer

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

19 juni 2019

In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van

Lees meer

Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom

19 juni 2019

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting gaat tegenwoordig uit van een gedifferentieerd

Lees meer

Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals

19 juni 2019

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om een commissie in te

Lees meer

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

12 juni 2019

Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat

Lees meer

Scholingsaftrek wordt subsidie

12 juni 2019

De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans

12 juni 2019

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen

Lees meer

Datum einde arbeidscontract

12 juni 2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de

Lees meer

Belastingdienst en AVG

12 juni 2019

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd

Lees meer

Aanpassing bijstand voor ondernemers

5 juni 2019

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt

Lees meer