Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Commissie belastingheffing multinationals

18 juli 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

18 juli 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het

Lees meer

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

11 juli 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding.

Lees meer

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

11 juli 2019

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten,

Lees meer

Forfaits in het belastingstelsel

11 juli 2019

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het

Lees meer

Commissaris geen btw-ondernemer

11 juli 2019

Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet

Lees meer

Werken als zelfstandige

4 juli 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd

Lees meer

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

4 juli 2019

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt

Lees meer

NHG en flexibel inkomen

4 juli 2019

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet

Lees meer

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

27 juni 2019

Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv had

Lees meer

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

27 juni 2019

De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te

Lees meer

Liquidatieverliesverrekening

27 juni 2019

Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een

Lees meer