Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13 maart 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het

Lees meer

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

6 maart 2019

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat

Lees meer

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

6 maart 2019

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter

Lees meer

Tot 1.000 km is een auto nieuw

6 maart 2019

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer

Lees meer

Transitievergoeding bij einde dienstverband

28 februari 2019

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de

Lees meer

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

28 februari 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een

Lees meer

Probleem uitvoering kindgebonden budget

28 februari 2019

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al

Lees meer

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

20 februari 2019

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de

Lees meer

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

20 februari 2019

Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door

Lees meer

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

20 februari 2019

De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg

Lees meer

Forensenbelasting

20 februari 2019

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun

Lees meer

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

20 februari 2019

In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever

Lees meer