Nieuws

Lees meer

Het laatste nieuws

Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

3 oktober 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is

Lees meer

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

3 oktober 2019

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen

Lees meer

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

26 september 2019

Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden

Lees meer

Kamervragen nieuwe KOR

26 september 2019

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent

Lees meer

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

26 september 2019

In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een

Lees meer

Maatregelen vennootschapsbelasting

19 september 2019

Tarieven

Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000

Lees meer

Maatregelen inkomstenbelasting

19 september 2019

Tarieven

De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1

Lees meer

Maatregelen loonbelasting

19 september 2019

Aanpassingen werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting

Lees meer

Maatregelen omzetbelasting

19 september 2019

Laag tarief

Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke

Lees meer

Bronbelasting op royalty en dividend

19 september 2019

Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de

Lees meer

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

19 september 2019

Overdrachtsbelasting

Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar

Lees meer

Wijzigingen formeel belastingrecht

19 september 2019

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer

Er wordt een keuzeregeling ingevoerd waardoor de burger kan

Lees meer